میکسرهای Twin-Shaft شرکت بتن مرکزی اراک (Pro-Mix)

پروسه سه مرحله ای میکس –

در این میکسرها، بازوهای هر شفت که مسیر یک مارپیچ ناقص را دنبال می کنند که به موجب این امر حرکت مواد در مسیری مارپیچ به دور شفت در دو جهت مخالف هم می شود از طرف دیگر در انتهای هر شفت یک بازو در خلاف جهت سایر بازوها قرار گرفته که مخلوط بتن را بر روی شفت دیگر هدایت می کند با این عمل مخلوط به صورت مداوم درون میکسر چرخیده و در همین زمان چرخش مصالح میان مارپیچ ها نیز اتفاق می افتد که موجب میکس سه بعدی می شود.

 تشدید میکس

دو جریان مخلوط اطراف بازوها در بخش میانی با یکدیگر تداخل کرده و موجب تشدید میکس می گردد به این نقطه میانی، نقطه آشفته میکس گفته شده که توان میکس را به شدت افزایش می دهد

مشخصات

ظرفیت تولید واقعیظرفیت میکسر
0.75 m³45 m³/h
1 m³60 m³/h
1.5 m³75 m³/h
2 m³90 m³/h
3 m³135 m³/h

لیست اجزا ماشین

1میکسر6اسکرو سیمان
2توزین آب7سیلو سیمان
3توزین سیمان8توزین مصالح دانه ای
4شوت تخلیه9نوار نقاله مادر
5کابین کنترل10مخزن ذخیره مصالح دانه ای
11بچ ذخیره