مزایای این سیستم تولید بتن:

–          هزینه نگاه داری پایین

–          تولید بتن با کیفیت بالا

–          کیفیت تولید بالا و سهولت در جابجایی

–          استفاده از تجهیزات قابل اطمینان و سیستم کنترل تمام اتوماتیک

–          استفاده از میکسر Twin-Shaft

–          طراحی شده برای طول عمر و تولید بالا

–          استفاده از بچ ذخیره برای تولید بالاتر

مشخصات

TCH-3000-T2TCHD-2000-T2TCHD-1500-T2
135 m³/h115-120 m³/h90 m³/h
4.5 / 3 m³3 / 2 m³2.25 / 1.5 m³
4×40 m³/3×40³4×30 m³/3×30³4×30 m³/3×30³

لیست اجزا ماشین

1میکسر6اسکرو سیمان
2توزین آب7سیلو سیمان
3توزین سیمان8توزین مصالح دانه ای
4شوت تخلیه9نوار نقاله مادر
5کابین کنترل10مخزن ذخیره مصالح دانه ای
11بچ ذخیره